logo

Smiřice berou škole jednu z jejich předností

20.10.2020 

  • Domů
  • Smiřice berou škole jednu z jejich předností
https://www.zs-smirice.cz//public/galerie/uf/2020I21/2020_10_poz

Smiřice berou škole jednu z jejich předností

20.10.2020

Tou je podstatná část školního pozemku, který již spoustu let slouží výuce.

Před osmadvaceti lety byl postupně změněn z pozemku, na kterém byla spíše zemědělská plocha a na zbytku více, než dvoumetrové kopřivy, na pozemek zcela jiného charakteru. Postupně zde vzniklo jezírko a byly vysázeny vzorky dřevin, které jsou nejen probírány v hodinách přírodopisu, ale můžeme je spatřit i v přírodě Královéhradecka. Na pozemku dnes můžeme nalézt hodně různých rostlin i živočichů, z toho i několik druhů chráněných. Například jezírko je široko daleko takřka jediným místem, kde můžete vídat čolka obecného. Jak to dnes na pozemku vypadá, si můžete prohlédnout ve fotogalerii ZDE.

Škole se tak přiblížila příroda, do které mohou žáci v rámci výuky vycházet bez velké časové náročnosti na praktická pozorování, mohou vidět řadu organismů nejen na obrázcích, ale ve skutečnosti. Žáci se zde v rámci pěstitelských prací učí pečovat o dřeviny. Nejen o ovocné, ale i o ty ostatní. Vzniklo místo pro přírodovědné soutěže, ale také místo, které je zdrojem materiálů pro praktické činnosti a přírodovědně zaměřené volitelné předměty. V neposlední řadě zde žáci nalézají i zdroj potravy pro některé živočichy, chované v koutku živé přírody.

Máme tak místo, které nám závidí nejedna škola. Místo, které velmi kladně, v rámci zázemí přírodopisu, hodnotila i Česká školní inspekce. Zároveň máme ale místo o které, rozhodnutím Zastupitelstva města ze dne 21.9.2020 (usnesení 6/12/20) a rozhodnutím Rady města ze dne 14.10.2020 (usnesení 152/2020), bez možné náhrady přicházíme. Na pozemku je totiž plánováno vybudování červené pouště, tedy dvou až tří tenisových kurtů.

Nejen škola, ale i Smiřice díky tomu přicházejí o kousek přírody přímo v centru města.

Učitelé přírodopisu
Tomáš Hlaváček, Jarmila Dürrerová

Nové články


Netradiční návštěva
Netradiční návštěva

Sice malá, ale potěšila.

09.10.2020


Povrch těla obratlovců
Povrch těla obratlovců

V 8.B proběhla hodina přírodopisu tak trošku na živo!

10.09.2020


Dobrovolná výuka
Dobrovolná výuka

Po dlouhém uzavření školy se část žáků vrátila do lavic.

30.06.2020


Úlovky našich soutěžících
Úlovky našich soutěžících

Pojďte se podívat, co v naší přírodě objevili soutěžící v poznávačce.

24.06.2020


A jsme zpátky na pozemku!
A jsme zpátky na pozemku!

Po procházce po lesích se vracíme zpět, k nám na školní pozemek.

24.05.2020


Aktuality


Problém s připojením do Bakalářů

V rámci některého z upgrade (Bakaláři, prohlížeč, ...) se na některých počítačích zobrazuje přihlašovací okno příliš vysoko a nelze tudíž vyplnit přihlašovací údaje. Problém není na straně školy.

22.11.2020


Návrat dalších ročníků do školy - POZOR ZMĚNA !

VZHLEDEM KE STŘÍDÁNÍ DISTANČNÍ A PREZENČNÍ VÝUKY BYLY ZOHLEDNĚNY ROZVRHOVÉ MOŽNOSTI A MĚNÍ SE ROZLOŽENÍ TŘÍD 2. STUPNĚ BĚHEM ROTAČNÍ VÝUKY! Podle nového rozložení bylo upraveno i přihlášení obědů ve školní jídelně!

Podle dostupných informací se do školy od pondělí 30.11.2020 vrátí zbývající žáci prvního stupně a devátý ročník. Ostatní ročníky by měly zatím  od stejného data do školy docházet rotačně, tedy polovina tříd prezenčně a druhá polovina distančně. Po týdnu by se měly tyto třídy vystřídat. Pro prezenční výuku budou platné základní rozvrhy hodin (platné od září), pro distanční výuku budou rozvrhy nově upraveny.

V rámci přípravy na tuto situaci, kdy by do školy na týden od 30.11. nastoupily třídy 6.A, 7.A a 7.B, byly všem žákům těchto tříd a dále všem zbývajícím žákům 1. stupně a žákům 9. ročníku přihlášeny ve školní jídelně obědy. Pokud o ně nemáte zájem, je nutné je odhlásit přes internet, nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.

Všem těmto žákům byly obědy ve ŠJ od 23.11. odhlášeny a přihlášeny až od 30.11.2020.

Stejným způsobem budou na období od 7.12. přihlášeny obědy všem žákům 6.B, 8.A a 8.B. Pokud je nebudete chtít, je nutné si je odhlásit.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají nadále nárok na oběd. Musí si ho přihlásit, v jídelně si oběd, v době od 11.00 do 11.30 hodin, pouze​ vyzvednout do jídlonosičů a odnést s sebou.

 

Rozvrh pro 6. - 8. ročník: lichý týden x sudý týden
Ostatní ročníky se učí podle základního rozvrhu, tedy rozvrhu platného v září.

18.11.2020


Návrat 1. a 2. tříd

Od středy 18.11.2020 se vrací do škol 1. a 2. ročníky. Výuka bude probíhat podle normálního rozvrhu (viz září). Ve škole bude nutné dodržování protiepidemických opatření, mj. nošení roušek ve všech prostorách školy.

Pro žáky 1. a 2. ročníku bude otevřena školní družina.

V provozu je školní jídelna. Všem žákům 1. a 2. ročníku byly od středy 18.11. přihlášeny obědy. Pokud o ně nemáte zájem, je potřeba si je odhlásit přes internet, nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.

 

12.11.2020


Bakaláři - nefunkčnost + omluva

V pondělí 2.11. v dopoledních hodinách a v úterý 3.11. nefungují Bakaláři. Chyba není na straně školy, je na straně Bakalářů, technici pracují na zprovoznění jejich serveru a prosí o trpělivost.

Omluva od Bakalářů:

Dobrý den,
přijměte prosím naši omluvu. Ve dnech 2. a 3. 11. 2020 jsme zjistili problém na cloudovém serveru, pod který spadá i Vaše škola.
Je nám velice líto, že bylo v tyto dny používání Bakalářů ztíženo či dokonce znemožněno, a velice se Vám za tuto nepříjemnou situaci omlouváme. 
Okamžitým řešením bylo zmigrování dat na jiný server, což jsme provedli včera ve večerních hodinách. Webová aplikace by měla být nyní plně funkční.

Děkujeme za Vaše porozumění.
S pozdravem

Dušan Kopecký

03.11.2020


DISTANČNÍ VÝUKA

Upřesnění informací vzhledem k současné situaci.

Doposud využívali vyučující ke komunikaci s žáky a rodiči především program Bakaláři. Ten bude využíván beze změn i nadále.

Navíc chystáme ke spuštění on-line výuku pomocí aplikace Teams. V současné době třídní učitelé rozeslali, či rozešlou, žákům přihlašovací údaje. Stručný návod k přihlášení naleznete ZDE. Postupně tak budou jednotliví vyučující navazovat kontakt se třídami a skupinami, např. jazykovými, pomocí této aplikace.

Pro správný chod doporučujeme nainstalování aplikace Teams, případně Teams otevírat přes nejnovější verzi prohlížeče Microsoft Edge.

Vzhledem k tomu, že škola čeká na dodání odpovídajícího technického vybavení, předpokládáme, pokud bude distanční výuka trvat i nadále, plné spuštění on-line výuky přes Teams začátkem listopadu.

 

Doplnění na základě častých dotazů (26.10.2020):

Distanční výuka je dle novely Školského zákona č.349/2020 Sb. povinná.

Vymezení pojmů:

Distanční výuka = vzdělávání na dálku:

  1. On-line výuka
    1. synchronní – probíhá komunikace učitel + žáci v reálném čase (Teams – on-line schůzka)
    2. asynchronní – žák dostává přes internet zadanou práci, kterou pak odevzdává (Bakaláři – zadávání úkolů)
  2. Of-line výuka – žák dostává práci v papírové podobě – plní úkoly z učebnice či dalších materiálů (využíváme jako doplněk on-line výuky, či u žáků, kteří nemají technické vybavení pro on-line výuku)


Vedení docházky:

Pokud se žák podílí na on-line výuce (účastní se synchronní on-line schůzky, plní asynchronní výuku) – absence se nezapočítává. Pokud se žák neúčastní schůzky, případně neplní zadané úkoly, započítáváme absenci (nemá-li žák/zákonný zástupce z technických důvodů domluvenu of-line výuku jako náhradní formu), kterou omlouvá standardním způsobem zákonný zástupce.

20.10.2020


© ZŠ Smiřice | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) | Prohlášení o přístupnosti

seo&grafika: Studio Kružítko | engine: SpeedWeb