logo

Ostrůvek přírody ve městě

21.07.2021 

  • Domů
  • Ostrůvek přírody ve městě
https://www.zs-smirice.cz//public/galerie/uf/2020I21/2021_06_plak

Ostrůvek přírody ve městě

21.07.2021

Ano, tím školní pozemek jistě je. A dnes již certifikovaným.

Díky rozvolnění protiepidemických opatření se zde mohly uskutečnit i některé akce plánované ve výuce i mimo ni. Z těch významnějších připomeňme vstupy do výuky ekosystémů v šestém ročníku, stavby těl rostlin v sedmém ročníku, vstup do ekologických praktik v devátém ročníku a v témže ročníku i výuku pěstitelských prací.
Po roční přestávce, kdy se soutěž konala distančně přes webové stránky školy, se na pozemek vrátilo i školní kolo poznávání organismů. Letos výjimečně z časových důvodů proběhlo poznávání rostlin i živočichů současně. Ale i tento způsob se osvědčil a zvažujeme, zda ho neponechat i do budoucích let.
Významnou událostí byla certifikace pozemku na Přírodní zahradu, kterou zařídila a škole darem věnovala paní Olga Špačková. Tato certifikace nás nejen těší, protože je potvrzením, že se jedná o biologicky cenné území, ale zároveň nás zavazuje minimálně k udržení stávajících hodnot. Samozřejmě je možný a žádoucí další rozvoj podporující život organismů na pozemku. Děkujeme.
Za podporu školního pozemku se v proběhlé podpisové akci postavilo 718 lidí, z toho 82 ze Smiřic a 13 z Holohlav. Ale i pod hlavičkou dalších měst se skrývá část lidí s pevnou vazbou na Smiřice (bývalí žáci, bývalí občané, ...). I vám všem patří dík za zájem o zachování přírody na tomto místě.

A pokud chcete nahlédnout na pozemek na sklonku jara a v létě, podívejte se na přiložené fotografie.

(autor: Tomáš Hlaváček)

Nové články


Sportovní dny - 1. stupeň
Sportovní dny - 1. stupeň

Dne 24. 6. 2022 proběhly na 1. stupni sportovní dny zaměřené na atletiku.

27.06.2022


Práce žáků - Základy fotografování 8. ročník
Práce žáků - Základy fotografování 8. ročník

Malá ochutnávka toho, co jsme se naučili.

23.06.2022


Divadelní představení žáků 8.A
Divadelní představení žáků 8.A

„Maruško, běž do lesa a dones mi jahody,“ pravila Holenka.

20.06.2022


Fyzikální pokusy v 6. třídě (hustota látek)
Fyzikální pokusy v 6. třídě (hustota látek)

Během školní roku jsme si výuku fyziky oživili přínosnými pokusy.

15.06.2022


Den převleků
Den převleků

Konec školního roku jsme si zpestřili vyhlášením Dne převleků.

14.06.2022


Aktuality


Vystoupení pro rodiče

- vystoupení pro rodiče žáků 2.B - od 16.00 do 17.00 hodin v učebně

20.06.2022


Pobyt v přírodě

 - výlet 2.A do Smržova

20.06.2022


Dvanáct měsíčků

- pohádka žáků 8.A pro 1. ročník - tělocvična školy

10.06.2022


Dvanáct měsíčků

- pohádka žáků 8.A pro 2. a 3. ročník - tělocvična školy

10.06.2022


Dopoledne plné her a soutěží

- pro 1.A a 3. ročník - hřiště Holohlavy

10.06.2022


© ZŠ Smiřice | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) | Prohlášení o přístupnosti

seo&grafika: Studio Kružítko | engine: SpeedWeb