logo

Literární pásmo 100 let republiky

24.10.2018 

  • Domů
  • Literární pásmo 100 let republiky
https://www.zs-smirice.cz//public/galerie/uf/2018_100_let

Literární pásmo 100 let republiky

24.10.2018

Ve škole proběhla literární a výtvarná soutěž ke stému výročí založení republiky.

Nelehký úkol stanul hned v polovině září před žáky druhého stupně. Vyučující předmětů výtvarná výchova a český jazyk jim totiž připravili soutěž u příležitosti celonárodních oslav vzniku Československa s názvem Kde domov můj.

Nutno říci, že chodby školy byly do měsíce ozdobeny nádhernými výtvarnými pracemi našich žáků. S velkým napětím jsme tedy očekávali výsledky z předmětu český jazyk a literatura. Žáci do posledních chvil bojovali se strachem z neúspěchu. Mělo to totiž být jejich první vystoupení před početnějším publikem…

 Ve středu 24. 10. v 9.50 jsme se však všichni měli ujistit, že obavy byly zbytečné. Program zahájili žáci šestých ročníků, jejichž úkolem bylo vymyslet pohádku s národní tematikou. Zhostili se toho více než na výbornou. Obecenstvo v naprostém tichu vyslechlo tři příběhy plné napětí, kouzel, tajemství a šťastných konců.

Sedmé ročníky pak recitovaly vlasteneckou poezii dle vlastního výběru. V nejednom případě nás čeští básníci ústy našich žáků přivedli k zamyšlení nad skutečnými lidskými hodnotami, jako je láska k vlasti, sebeobětování či pokora.

Osmá třída svými referáty připomněla zásadní mezníky českých dějin a jejich význačné osobnosti z řad politiků, legionářů, umělců i sportovců. Nad pojmem hrdinství se pak často velmi kriticky a současně lidsky zamýšlely třídy deváté.

Pásmo završila Kristýna Steinová svým tematickým tancem na hudbu Bedřicha Smetany a vtipná scénka z žánru studentské satiry v podání skupinky žáků devátých tříd.

Velké poděkování patří nejen organizátorkám akce, ale také vzornému žákovskému publiku a těm učitelům, kteří všechny vystupující podpořili svou přítomností i upřímným potleskem.

-jp-

Nové články


Smiřice berou škole jednu z jejich předností
Smiřice berou škole jednu z jejich předností

Tou je školní pozemek, který již spoustu let slouží výuce.

20.10.2020


Netradiční návštěva
Netradiční návštěva

Sice malá, ale potěšila.

09.10.2020


Povrch těla obratlovců
Povrch těla obratlovců

V 8.B proběhla hodina přírodopisu tak trošku na živo!

10.09.2020


Dobrovolná výuka
Dobrovolná výuka

Po dlouhém uzavření školy se část žáků vrátila do lavic.

30.06.2020


Úlovky našich soutěžících
Úlovky našich soutěžících

Pojďte se podívat, co v naší přírodě objevili soutěžící v poznávačce.

24.06.2020


Aktuality


DISTANČNÍ VÝUKA

Upřesnění informací vzhledem k současné situaci.

Doposud využívali vyučující ke komunikaci s žáky a rodiči především program Bakaláři. Ten bude využíván beze změn i nadále.

Navíc chystáme ke spuštění on-line výuku pomocí aplikace Teams. V současné době třídní učitelé rozeslali, či rozešlou, žákům přihlašovací údaje. Stručný návod k přihlášení naleznete ZDE. Postupně tak budou jednotliví vyučující navazovat kontakt se třídami a skupinami, např. jazykovými, pomocí této aplikace.

Pro správný chod doporučujeme nainstalování aplikace Teams, případně Teams otevírat přes nejnovější verzi prohlížeče Microsoft Edge.

Vzhledem k tomu, že škola čeká na dodání odpovídajícího technického vybavení, předpokládáme, pokud bude distanční výuka trvat i nadále, plné spuštění on-line výuky přes Teams začátkem listopadu.

20.10.2020


Obědy v době distanční výuky

Vzhledem k uzavření škol od středy 14.10.2020 byly všem žákům 1. stupně odhlášeny obědy na St 14.10. až Pá 16.10. Žáci však mají nárok na dotované obědy. Pokud chcete obědy přihlásit, kontaktujte paní vedoucí Ilonu Hažovou na email hazova@zssmirice.cz.
Žáci 2. stupně si zařídili volbu ve škole.
Obědy na týden od pondělí 19.10.2020 si objednejte přes internet!
Výdej pro zaměstnance a žáky: 11.30 - 12.00 hodin

Cizí strávníci si v době distanční výuky mohou obědy pouze vyzvednout a odnést s sebou!
Výdej pro cizí strávníky: 11.00 - 11.30 hodin

Sledujte případné změny.

13.10.2020


DISTANČNÍ VÝUKA

Nařízením vlády bude v období 14.10.2020 až 23.10.2020 probíhat výuka na prvním i druhém stupni základních škol distančně.

Žáci zůstávají doma, pro komunikaci bude využíván program Bakaláři.

Žádost o ošetřovné: Aktuálně platí standardní podmínky nároku na ošetřovné. Zažádat o něj může rodič dítěte ve věku do 10 let na dobu devíti dnů (v případě samoživitele 16 dnů), přičemž výše ošetřovného činí 60 % mzdy, respektive denního vyměřovacího základu. Žádost vydává na požádání škola.
V Poslanecké sněmovně je návrh na krizové ošetřovné, mohou tedy nastat změny. (Více článek z 13.10.2020 na penize.cz)

13.10.2020


STŘÍDAVÁ VÝUKA

- v období od pondělí 12.10.2020 do pátku 23.10.2020 bude probíhat na druhém stupni základních škol střídavá výuka, výuka prvního stupně pokračuje beze změn
- od pondělí 12.10. do pátku 16.10. bude výuka ve škole pro 6.A, 7.A, 8.A a 9.A (třídy 6.B, 7.B, 8.B a 9.B zůstávají doma, mají distanční výuku)
- od pondělí 19.10. do pátku 23.10. bude výuka ve škole pro 6.B, 7.B, 8.B a 9.B (třídy 6.A, 7.A, 8.A a 9.A zůstávají doma, mají distanční výuku)

09.10.2020


Školská rada

Končí funkční období Školské rady. Více informací v Bakalářích na nástěnce školy.

08.10.2020


© ZŠ Smiřice | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) | Prohlášení o přístupnosti

seo&grafika: Studio Kružítko | engine: SpeedWeb