logo

Učební plány

 

  • Domů
  • Učební plány
  • Učební plán 2021/22

Učební plán školy 2021/22

ŠVP ZV - Otevřená škola, 1.9.2016

PŘEDMĚT 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč 5.roč.
Český jazyk 9 10 9 8 7
Anglický jazyk 0 0 3 3 3
Matematika 4 5 5 5 5
Prvouka 2 2 2 0 0
Přírodověda 0 0 0 2 2
Vlastivěda 0 0 0 2 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Praktické činnosti 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Informatika 0 0 0 0 1
Týdenní dotace 20 22 24 26 26

 

PŘEDMĚT 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč.
Český jazyk 4 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Další cizí jazyk (Nj, Rj) 0 2 2 2
Matematika 5 4 4 4
Chemie 0 0 2 2
Fyzika 2 2 2 1
Přírodopis 2 2 3 2
Zeměpis 2 2 1 1
Dějepis 2 2 2 2
Informatika 1 0 0 0
Občanská výchova 2 1 1 2
Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 1 1
Praktické činnosti 1 1 1 1
Volitelné předměty 0 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2
Týdenní dotace 29 30 31 32

 

Praktické činnosti 6.roč. Pěstitelství a chovatelství
7.roč. Informatika
8.roč. Volba povolání
9.roč. V.pov.+ finanční gramotnost
Volitelné předměty 7.roč. Konverzace v Aj - 1h
Cvičení z Ma - 1h
Domácnost - vaření - 2h
Technické činnosti - 1h
Pohybové a sportovní hdy - 1h
8.roč. Konverzace v Aj - 1h
Počítačová grafika - 1h
Technické činnosti - 2h
Biologická praktika - 2h
9.roč. Počítačová vizualizace - 1h
Základy rýsování - 1h
Pěstitelské práce - 2h
Chemická praktika - 2h
Ekologická praktika - 2h

 

© ZŠ Smiřice | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) | Prohlášení o přístupnosti

seo&grafika: Studio Kružítko | engine: SpeedWeb