logo

Aktuality

Novinky na našem webu 

  • Domů
  • Aktuality - archiv aktualit
Středa
27
01/2021

Sběr papíru

- lze využít přístřešek na školním dvoře

Pondělí
04
01/2021

Výuka od 4.1.2021

Od pondělí 4.1. bude opět distanční výuka pro 3. až 9. ročník. Podle této situace je upraven rozvrh hodin. V tomto režimu bude probíhat výuka minimálně do 22.1.2021 (aktualizace 7.1.2021).

Všichni žáci na distanční výuce mají odhlášené obědy. Pokud by se chtěli stravovat ve školní jídelně, musí si oběd přihlásit přes internet nebo u paní vedoucí ŠJ na e-mailu hazova@zssmirice.cz. Oběd si ale mohou pouze vyzvednout do jídlonosičů a odnést s sebou.

Pedagogičtí pracovníci a cizí strávníci mají obědy nadále přihlášené, pokud se stravovat nechtějí, musí si je odhlásit.

Středa
23
12/2020

Vánoční prázdniny

Termín: 23.12.2020 - 03.01.2021

- přejeme příjemné prožití prázdnin

Pondělí
21
12/2020

Dny boje proti covidu

Na pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 vyhlásila vláda Dny boje proti covidu a prodloužila tak vánoční prázdniny.
Všem žákům i učitelům byl na tyto dny odhlášen oběd. Kdo bude mít zájem, musí si oběd přihlásit. Oběd však bude za plnou cenu!

Od pondělí 4.1.2021 by měla výuka pokračovat rotačně. Tedy 1. stupeň a 9. ročník se učí prezenčně, ostatní ročníky se střídají po týdnu. Od 4.1. začíná 6.B a 8. ročník.

POZOR ZMĚNAod 4.1.2021 by měla být výuka distanční, prezenčně budou školu navštěvovat pouze 1. a 2. třídy - viz níže.

Pátek
18
12/2020

Numerik

- matematická soutěž pro 6. ročník

Středa
16
12/2020

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

Pondělí
30
11/2020

Návrat dalších ročníků do školy - POZOR ZMĚNA !

VZHLEDEM KE STŘÍDÁNÍ DISTANČNÍ A PREZENČNÍ VÝUKY BYLY ZOHLEDNĚNY ROZVRHOVÉ MOŽNOSTI A MĚNÍ SE ROZLOŽENÍ TŘÍD 2. STUPNĚ BĚHEM ROTAČNÍ VÝUKY! Podle nového rozložení bylo upraveno i přihlášení obědů ve školní jídelně!

Podle dostupných informací se do školy od pondělí 30.11.2020 vrátí zbývající žáci prvního stupně a devátý ročník. Ostatní ročníky by měly zatím  od stejného data do školy docházet rotačně, tedy polovina tříd prezenčně a druhá polovina distančně. Po týdnu by se měly tyto třídy vystřídat. Pro prezenční výuku budou platné základní rozvrhy hodin (platné od září), pro distanční výuku budou rozvrhy nově upraveny.

V rámci přípravy na tuto situaci, kdy by do školy na týden od 30.11. nastoupily třídy 6.A, 7.A a 7.B, byly všem žákům těchto tříd a dále všem zbývajícím žákům 1. stupně a žákům 9. ročníku přihlášeny ve školní jídelně obědy. Pokud o ně nemáte zájem, je nutné je odhlásit přes internet, nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.

Všem těmto žákům byly obědy ve ŠJ od 23.11. odhlášeny a přihlášeny až od 30.11.2020.

Stejným způsobem budou na období od 7.12. přihlášeny obědy všem žákům 6.B, 8.A a 8.B. Pokud je nebudete chtít, je nutné si je odhlásit.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají nadále nárok na oběd. Musí si ho přihlásit, v jídelně si oběd, v době od 11.00 do 11.30 hodin, pouze​ vyzvednout do jídlonosičů a odnést s sebou.

 

Rozvrh pro 6. - 8. ročník: lichý týden x sudý týden
Ostatní ročníky se učí podle základního rozvrhu, tedy rozvrhu platného v září.

 Ve škole bude nutné dodržování protiepidemických opatření, mj. nošení roušek ve všech prostorách školy.

Pondělí
30
11/2020

Návrat žáků od 30.11.2020

Do školy se od pondělí 30.11.2020 vrací zbývající žáci prvního stupně a devátý ročník. Ostatní ročníky od stejného data dochází do školy rotačně, tedy polovina tříd prezenčně a druhá polovina distančně. Po týdnu by se měly tyto třídy vystřídat. Pro prezenční výuku platí základní rozvrhy hodin (platné od září), pro distanční výuku jsou rozvrhy nově upraveny.

Do školy v rámci rotační výuky na týden od 30.11. nastupují třídy 6.A, 7.A a 7.B, od 7.12. pak 6.B, 8.A a 8.B

Distanční výuka je pro žáky nadále povinná! 

Ve škole je nutné dodržování protiepidemických opatření, mj. nošení roušek ve všech prostorách školy.
Chod školy je organizován tak, aby docházelo k minimalizaci kontaktů mezi žáky. Každá osoba vstupující do budovy školy je povinna použít dezinfekci rukou a roušku, či jinou ochranu úst a nosu. Vzhledem ke zvýšenému větrání prostor je nutno počítat i s nižší teplotou v učebnách (vezměte si teplejší oblečení).

Vstup třetích osob do budovy je možný pouze v odůvodněných případech, je minimalizován kontakt s osobami uvnitř budovy.

Školního stravování se mohou účastnit jen osoby v prezenční výuce. Jsou dodržována protiepidemická opatření, zejména rozestupy a nošení roušek (s výjimkou doby konzumace stravy).
Ostatní strávníci si mohou v době od 11.00 do 11.30 hodin pouze vyzvednout oběd u výdejního okénka do jídlonosičů.

 

Rozvrh pro 6. - 8. ročník: lichý týden x sudý týden
Ostatní ročníky se učí podle základního rozvrhu, tedy rozvrhu platného v září.

 

Středa
25
11/2020

Sběr papíru

- možno donést do přístřešku na školním dvoře

Pátek
20
11/2020

Problém s připojením do Bakalářů

V rámci některého z upgrade (Bakaláři, prohlížeč, ...) se na některých počítačích zobrazuje přihlašovací okno příliš vysoko a nelze tudíž vyplnit přihlašovací údaje. Problém není na straně školy.

Středa
18
11/2020

Návrat 1. a 2. tříd

Od středy 18.11.2020 se vrací do škol 1. a 2. ročníky. Výuka bude probíhat podle normálního rozvrhu (viz září). Ve škole bude nutné dodržování protiepidemických opatření, mj. nošení roušek ve všech prostorách školy.

Pro žáky 1. a 2. ročníku bude otevřena školní družina.

V provozu je školní jídelna. Všem žákům 1. a 2. ročníku byly od středy 18.11. přihlášeny obědy. Pokud o ně nemáte zájem, je potřeba si je odhlásit přes internet, nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.

 

Pátek
13
11/2020

Plavání - Dobruška - ZRUŠENO

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
12
11/2020

Plavání - Dobruška - ZRUŠENO

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Úterý
10
11/2020

Třídní schůzky - ZRUŠENO

- o případném náhradním termínu budeme informovat podle aktuální situace

Pátek
06
11/2020

Plavání - Dobruška - ZRUŠENO

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
05
11/2020

Plavání - Dobruška - ZRUŠENO

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Pondělí
02
11/2020

Bakaláři - nefunkčnost + omluva

V pondělí 2.11. v dopoledních hodinách a v úterý 3.11. nefungují Bakaláři. Chyba není na straně školy, je na straně Bakalářů, technici pracují na zprovoznění jejich serveru a prosí o trpělivost.

Omluva od Bakalářů:

Dobrý den,
přijměte prosím naši omluvu. Ve dnech 2. a 3. 11. 2020 jsme zjistili problém na cloudovém serveru, pod který spadá i Vaše škola.
Je nám velice líto, že bylo v tyto dny používání Bakalářů ztíženo či dokonce znemožněno, a velice se Vám za tuto nepříjemnou situaci omlouváme. 
Okamžitým řešením bylo zmigrování dat na jiný server, což jsme provedli včera ve večerních hodinách. Webová aplikace by měla být nyní plně funkční.

Děkujeme za Vaše porozumění.
S pozdravem

Dušan Kopecký

Čtvrtek
29
10/2020

Podzimní prázdniny

Termín: 29.10.2020 - 30.10.2020

- přejeme příjemné prožití prázdnin

Pondělí
26
10/2020

Covidové prázdniny

Termín: 26.10.2020 - 27.10.2020

- ve dnech 26.- 27.10.2020 jsou nařízením vlády vyhlášeny tzv. covidové prázdniny

Pátek
23
10/2020

Plavání - Dobruška - ZRUŠENO

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
22
10/2020

Plavání - Dobruška - ZRUŠENO

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Čtvrtek
22
10/2020

Schůzka k volbě povolání - ZRUŠENO - náhradní termín bude zvolen podle aktuální situace

- schůzka se zástupci středních škol pro vycházející žáky a jejich rodiče - od 17.00 hodin

Středa
21
10/2020

Sběr papíru

- možno donést do přístřešku na školním dvoře

Úterý
20
10/2020

Hvězdárna HK - ZRUŠENO

- Sluneční soustavou - exkurze 5. ročníku

Úterý
20
10/2020

Klicperovo divadlo HK - Kytice - ZRUŠENO

- exkurze 8.A a 9.B

Pondělí
19
10/2020

Fotografování jednotlivců - ZRUŠENO

- pro 2.- 5. ročník

Pondělí
19
10/2020

DISTANČNÍ VÝUKA

Upřesnění informací vzhledem k současné situaci.

Doposud využívali vyučující ke komunikaci s žáky a rodiči především program Bakaláři. Ten bude využíván beze změn i nadále.

Navíc chystáme ke spuštění on-line výuku pomocí aplikace Teams. V současné době třídní učitelé rozeslali, či rozešlou, žákům přihlašovací údaje. Stručný návod k přihlášení naleznete ZDE. Postupně tak budou jednotliví vyučující navazovat kontakt se třídami a skupinami, např. jazykovými, pomocí této aplikace.

Pro správný chod doporučujeme nainstalování aplikace Teams, případně Teams otevírat přes nejnovější verzi prohlížeče Microsoft Edge.

Vzhledem k tomu, že škola čeká na dodání odpovídajícího technického vybavení, předpokládáme, pokud bude distanční výuka trvat i nadále, plné spuštění on-line výuky přes Teams začátkem listopadu.

 

Doplnění na základě častých dotazů (26.10.2020):

Distanční výuka je dle novely Školského zákona č.349/2020 Sb. povinná.

Vymezení pojmů:

Distanční výuka = vzdělávání na dálku:

  1. On-line výuka
    1. synchronní – probíhá komunikace učitel + žáci v reálném čase (Teams – on-line schůzka)
    2. asynchronní – žák dostává přes internet zadanou práci, kterou pak odevzdává (Bakaláři – zadávání úkolů)
  2. Of-line výuka – žák dostává práci v papírové podobě – plní úkoly z učebnice či dalších materiálů (využíváme jako doplněk on-line výuky, či u žáků, kteří nemají technické vybavení pro on-line výuku)


Vedení docházky:

Pokud se žák podílí na on-line výuce (účastní se synchronní on-line schůzky, plní asynchronní výuku) – absence se nezapočítává. Pokud se žák neúčastní schůzky, případně neplní zadané úkoly, započítáváme absenci (nemá-li žák/zákonný zástupce z technických důvodů domluvenu of-line výuku jako náhradní formu), kterou omlouvá standardním způsobem zákonný zástupce.

Pátek
16
10/2020

Plavání - Dobruška - ZRUŠENO

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Pátek
16
10/2020

Archeopark Všestary - ZRUŠENO

- exkurze 6. ročníku
- z důvodu preventivních opatření zrušeno

Čtvrtek
15
10/2020

Plavání - Dobruška - ZRUŠENO

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Středa
14
10/2020

Obědy v době distanční výuky

Vzhledem k uzavření škol od středy 14.10.2020 byly všem žákům 1. stupně odhlášeny obědy na St 14.10. až Pá 16.10. Žáci však mají nárok na dotované obědy. Pokud chcete obědy přihlásit, kontaktujte paní vedoucí Ilonu Hažovou na email hazova@zssmirice.cz.
Žáci 2. stupně si zařídili volbu ve škole.
Obědy na týden od pondělí 19.10.2020 si objednejte přes internet!
Výdej pro zaměstnance a žáky: 11.30 - 12.00 hodin

Cizí strávníci si v době distanční výuky mohou obědy pouze vyzvednout a odnést s sebou!
Výdej pro cizí strávníky: 11.00 - 11.30 hodin

Sledujte případné změny.

Středa
14
10/2020

DISTANČNÍ VÝUKA

Nařízením vlády bude v období 14.10.2020 až 23.10.2020 probíhat výuka na prvním i druhém stupni základních škol distančně.

Žáci zůstávají doma, pro komunikaci bude využíván program Bakaláři.

Žádost o ošetřovné: Aktuálně platí standardní podmínky nároku na ošetřovné. Zažádat o něj může rodič dítěte ve věku do 10 let na dobu devíti dnů (v případě samoživitele 16 dnů), přičemž výše ošetřovného činí 60 % mzdy, respektive denního vyměřovacího základu. Žádost vydává na požádání škola.
V Poslanecké sněmovně je návrh na krizové ošetřovné, mohou tedy nastat změny. (Více článek z 13.10.2020 na penize.cz)

Pondělí
12
10/2020

STŘÍDAVÁ VÝUKA

Termín: 12.10.2020 - 23.10.2020

- v období od pondělí 12.10.2020 do pátku 23.10.2020 bude probíhat na druhém stupni základních škol střídavá výuka, výuka prvního stupně pokračuje beze změn
- od pondělí 12.10. do pátku 16.10. bude výuka ve škole pro 6.A, 7.A, 8.A a 9.A (třídy 6.B, 7.B, 8.B a 9.B zůstávají doma, mají distanční výuku)
- od pondělí 19.10. do pátku 23.10. bude výuka ve škole pro 6.B, 7.B, 8.B a 9.B (třídy 6.A, 7.A, 8.A a 9.A zůstávají doma, mají distanční výuku)

Pátek
09
10/2020

Plavání - Dobruška - ZRUŠENO

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Pátek
09
10/2020

Scio testy

- testování žáků 6. ročníku

Čtvrtek
08
10/2020

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Úterý
06
10/2020

Kaple Smiřice

- exkurze 3. ročníku

Pátek
02
10/2020

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
01
10/2020

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Středa
30
09/2020

Úřad práce HK

- beseda k volbě povolání - pro 9. ročník

Středa
30
09/2020

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

Úterý
29
09/2020

Fotografování třídních kolektivů

- jako náhrada za fotografování na konci školního roku 2019/2020

Pátek
25
09/2020

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
24
09/2020

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Čtvrtek
24
09/2020

Beseda se spisovatelkou

- beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou - 3. ročník

Čtvrtek
24
09/2020

Východočeské muzeum HK

- návštěva výstav s programem - exkurze 5.B

Středa
23
09/2020

Beseda se spisovatelkou

- beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou - 2. ročník

Středa
23
09/2020

Sběr kaštanů a žaludů

- na školním pozemku každou středu od 7.00 do 7.45 hodin
- začínáme ve středu 23.9.2020, sběr 14.10.2020 je i přes distanční výuku zachován, sběr 21.10.2020 je zrušen, poslední sběr proběhne i při případné distanční výuce ve středu 4.11.2020

Úterý
22
09/2020

Třídní schůzka 1. a 6. ročníku

- od 17.00 hodin v učebně třídy

Úterý
22
09/2020

Scio testy

- testování žáků 9. ročníku (část třídy 9.B)

Pátek
18
09/2020

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Pátek
18
09/2020

Scio testy

- testování 9. ročníku (9.A a část třídy 9.B)

Pátek
18
09/2020

Roušky 2. stupeň

- od pátku 18.9.2020 je na druhém stupni povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy
- u prvního stupně zůstává povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy (chodby, toalety, ...)

Čtvrtek
17
09/2020

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Středa
16
09/2020

Fotografování do novin

- fotografování 1. ročníku

Pátek
11
09/2020

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
10
09/2020

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Čtvrtek
10
09/2020

Odstávka elektrické energie - 10.9.2020

- ŠKOLNÍ JÍDELNA NEVAŘÍ !

Úterý
08
09/2020

Beseda se starostou

- beseda pro 3. ročník

Pátek
04
09/2020

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
03
09/2020

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Úterý
01
09/2020

Upozornění pro rodiče žáků 1. ročníku

Žádáme Vás, z důvodu preventivních opatření, aby dne 1.9.2020 s žákem do třídy vstupovali pouze rodiče.

Děkujeme za pochopení.

Úterý
01
09/2020

Přechod na elektronickou žákovskou knížku

Vážení rodiče,
od 1.9.2020 naše škola začíná využívat webovou aplikaci programu Bakaláři (elektronická žákovská knížka, omlouvání absence, komunikace s žáky a rodiči, domácí úkoly, ...).
Žádáme Vás o maximální využívání této aplikace. Návod k používání aplikace najdete ZDE.
Přihlašovací údaje vám předali v minulém školním roce, či předají v blízké době, třídní učitelé. V případě potřeby se obraťte na třídního učitele.

Neděle
23
08/2020

Připravujeme pro vás aktualizaci stránek na školní rok 2020/2021

- za trpělivost děkujeme

Středa
01
07/2020

Hlavní prázdniny

Termín: 01.07.2020 - 31.08.2020

Přejeme klidné a pohodové prožití prázdnin.

Středa
17
06/2020

Sběr papíru - ZRUŠENO

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

- pokyny ke sběru ZDE

Čtvrtek
11
06/2020

Hodnocení žáků ve druhém pololetí š.r. 2019/2020

- hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku proběhne v souladu s vyhláškou MŠMT ze dne 27.4.2020 - ZDE

- vydání vysvědčení:

  • pro žáky, kteří dobrovolně navštěvovali výuku ve škole - pondělí 29.6.2020 v 8.00 hodin
  • pro žáky, kteří se od 11.3.2020 neúčastnili výuky ve škole - úterý 30.6.2020 v 8.00 hodin

Středa
10
06/2020

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

- středa 10.6. od 16.00 hodin v prostorách školní jídelny
- VÍCE

Středa
27
05/2020

Sedmihorky - ZRUŠENO

Termín: 27.05.2020 - 29.05.2020

- školní výlet 9. ročníku

Středa
27
05/2020

Sběr papíru - ZRUŠENO

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

- pokyny ke sběru ZDE

Pondělí
25
05/2020

Ekologické cvičení - Horní Maršov - ZRUŠENO

Termín: 25.05.2020 - 29.05.2020

- ekologicko-terénní cvičení pro žáky 6. ročníku
- podle aktuální situace se budeme snažit zajistit náhradní termín, patrně ve druhém pololetí š.r. 2020/21

Pondělí
25
05/2020

Škola v přírodě - Olešnice v O.h. - ZRUŠENO

Termín: 25.05.2020 - 29.05.2020

- škola v přírodě - 1.A, 2.A

Úterý
19
05/2020

Potštejn - ZRUŠENO

Termín: 19.05.2020 - 20.05.2020

- školní výlet 8. ročníku

Pátek
15
05/2020

Planeta Země 3000 - Senegal - ZRUŠENO

- kino Centrál HK - pořad pro 2. stupeň
- další z poutavých přednášek od Planeta Země 3000

Středa
13
05/2020

Testování Scio - bude přesunuto na září 2020

- testování 8. ročníku

Středa
13
05/2020

Přijmeme učitele / učitelku

- s aprobací pro 1. stupeň - od školního roku 2020/2021
- s aprobací pro 2. stupeň - od školního roku 2020/2021
- bližší informace: Mgr. Petr Rohlena - tel.: 605 537 430

Středa
13
05/2020

Zápis do ZUŠ Smiřice

Rádi předáváme informaci, že Základní umelěcká škola Smiřice vyhlašuje zápis pro příští školní rok.
Více ZDE

Pondělí
11
05/2020

Termín školních výletů - výlety ZRUŠENY

Termín: 11.05.2020 - 15.06.2020

- 1. stupeň - začátek června
- 2. stupeň - 11.- 22.5.2020

Úterý
05
05/2020

Jeseníky, Wroclaw

Termín: 05.05.2020 - 07.05.2020

Vzhledem k plánovanému uzavření státních hranic zájezd ZRUŠEN

- zahraniční zájezd pro zájemce z 2. stupně
- více ZDE

Pondělí
04
05/2020

Fotografování třídních kolektivů

- fotografování na školním pozemku či školním dvoře

Pondělí
04
05/2020

Uzavření školy - rozvolňování opatření

V rámci prevence proti šíření Sars-CoV-2 dochází k postupnému rozvolňování opatření.

Od 11.5.2020 bude škola otevřena pro přihlášené žáky devátého ročníku v rámci přípravy na přijímací zkoušky. Bližší informace se dočtete ZDE

Od 25.5.2020 bude škola otevřena pro přihlášené žáky prvního stupně. Bližší informace se dočtete ZDE

Od 8.6.2020 bude škola otevřena pro přihlášené žáky druhého stupně. Bližší informace se dočtete ZDE

 

Žák, který bude navštěvovat školu, musí mít od svého zákonného zástupce podepsané čestné prohlášení - ke stažení ZDE

Poslední aktualizace: 1.6.2020 13:00

Středa
29
04/2020

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

- pokyny ke sběru ZDE

Středa
29
04/2020

Smiřický slavík

- školní kolo pěvecké soutěže pro 1.- 5. ročník

Středa
29
04/2020

Den, kdy se mi změnil život

- návštěva Lidic - exkurze 8. ročníku

Středa
29
04/2020

Památník Vítkov

- exkurze 9. třídy do Prahy

Úterý
28
04/2020

Muzeum B. Smetany - Praha

- exkurze 6. ročníku - grant

Pátek
24
04/2020

Muzeum B. Smetany - Praha

- exkurze 9. ročníku - grant

Středa
22
04/2020

Soutěž v anglickém jazyce

- školní kolo soutěže pro 6.- 7. ročník

Úterý
21
04/2020

Třídní schůzky

- předběžný termín, bude upřesněno

Středa
15
04/2020

Soutěž v anglickém jazyce

- školní kolo soutěže pro 4.- 5. ročník

Úterý
14
04/2020

Sněhurka

- hudební pořad v tělocvičně ZŠ - pro 1.- 3. ročník

Úterý
14
04/2020

Muzeum B. Smetany - Praha

exkurze 7.ročníku - grant

Úterý
14
04/2020

Přijímací zkoušky na SŠ - 2020

Info ZDE

Aktuální termíny ZDE

Úterý
07
04/2020

Testování Cermat

- testování 7. ročníku

Úterý
07
04/2020

Petrof HK - ZRUŠENO

- návštěva muzea a výroby - exkurze 4.B

Středa
01
04/2020

Zápis do 1. ročníku

Termín: 01.04.2020 - 17.04.2020

Více ZDE

Pondělí
30
03/2020

Školní psycholožka

Pokud máte zájem, naše školní psycholožka, PaeDr. Irena Jelínková, nabízí svou odbornou pomoc.
Kontakt: tiger.jelinek@seznam.cz

Pátek
27
03/2020

MŠ Holohlavy

- návštěva dětí z MŠ Holohlavy v prvních třídách a ve školní družině

Čtvrtek
26
03/2020

Pythagoriáda

- okresní kolo v HK - pro úspěšné řešitele z 5.- 8. ročníku

Středa
25
03/2020

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

- pokyny ke sběru ZDE

Středa
25
03/2020

Matematický klokan

- matematická soutěž pro žáky 8. ročníku

Úterý
24
03/2020

Matematický klokan

- matematická soutěž pro žáky 7. ročníku a vybrané žáky 9. ročníku

Úterý
24
03/2020

Záchranná stanice Jaroměř - ZRUŠENO

- exkurze 2.B, 3.A a 4.B

Pondělí
23
03/2020

Matematický klokan

- matematická soutěž pro žáky 6. ročníku

Pátek
20
03/2020

MŠ Smiřice

- návštěva dětí z MŠ Smiřice v prvních třídách a ve školní družině

Čtvrtek
19
03/2020

Národní muzeum - Praha - POZASTAVENO

- exkurze 3.A a 7. ročníku - grant

Čtvrtek
19
03/2020

Otevření školy pro učitele

V době od 23.3. do 3.4. bude škola pro učitele otevřena  v pondělí a ve čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin.
Od 6.4. do odvolání bude škola pro učitele otevřena každou středu od 8.00 do 11.00 hodin.

Pro žáky a zákonné zástupce zůstává škola uzavřena.

Úterý
17
03/2020

Národní muzeum - Praha - POZASTAVENO

- exkurze 8. a 9. ročníku - grant

Úterý
17
03/2020

OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ

Vážení rodiče, pokud potřebujete potvrzení o ošetřovném, kontaktujte pana ředitele na emailové adrese rohlena@zssmirice.cz , kde uveďte jméno, příjmení a datum narození dítěte. Potvrzení vám bude zasláno na vaši emailovou adresu.

aktualizace: 17.3.2020

Pondělí
16
03/2020

ŠKOLNÍ JÍDELNA UZAVŘENA

 - od 16.3.2020 včetně je školní jídelna uzavřena

Pátek
13
03/2020

Filharmonie HK - POZASTAVENO

- návštěva koncertu - 3. roč., 4.B a 5.B

Čtvrtek
12
03/2020

Pohádka - klasická a moderní

- Knihovna Smiřice - beseda pro 4.B

Středa
11
03/2020

Den otevřených dveří - POZASTAVENO

- den otevřených dveří v 1.- 5. ročníku - od 7.50 do 9.30 hodin

Úterý
10
03/2020

Zemědělské muzeum - Praha - POZASTAVENO

- exkurze - 6. ročníku - grant

Úterý
10
03/2020

UZAVŘENÍ ŠKOLY !

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 (ZDE) jsou od středy 11.3.2020 do odvolání uzavřeny všechny základní, střední a vysoké školy.

Školní jídelna je od 16.3.2020 včetně uzavřena! Zároveň upozorňujeme, že jsou do odvolání zrušeny i všechny zájmové kroužky DDM a je uzavřena tělocvična.

Rodiče dětí mladších 13 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Pozor! Potvrzení rodičům v tomto případě VYDÁVÁ POUZE ŠKOLA, nikoli lékař!
Vážení rodiče, pokud potřebujete potvrzení o ošetřovném, kontaktujte pana ředitele na emailové adrese rohlena@zssmirice.cz , kde uveďte jméno, příjmení a datum narození dítěte. Potvrzení vám bude zasláno na vaši emailovou adresu.
Aktuální informace k ošetřovnému:
- ČSSZ: ZDE
- MPSV: ZDE

Sledujte další informace na webech příslušných ministerstev. Budeme se snažit informovat i na webu školy.

Plánované akce budeme podle situace posouvat či rušit.

Práce s žáky: TU zajišťují kontakt s žáky či zákonnými zástupci (většinou e-mail). Jednotliví vyučující budou na dohodnutý kontakt zadávat práci.
Od 7.4.2020 je možné k zadávání práce využívat i Webovou aplikaci Bakaláři.

 

poslední aktualizace - 8.4.2020, 22:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Úterý
10
03/2020

Nabídky interaktivního učení

Nabídky: ZDE

Pondělí
09
03/2020

Matematický klokan

Termín: 09.03.2020 - 31.03.2020

- soutěž pro 6.- 9. ročník

Pondělí
09
03/2020

Recitační soutěž

- okresní kolo - Jesličky HK

Pondělí
09
03/2020

POZASTAVENÍ AKCÍ

- na základě doporučení KHS HK pozastavujeme všechny akce (exkurze, návštěvy divadel, Předškoláček, Den otevřených dveří, apod.)
- pro většinu akcí se budeme snažit, dle momentální situace, najít náhradní termín
- nezapomeňte si znovu přihlásit obědy!

Pátek
06
03/2020

Koronavirus SARS-CoV-2 - informace

Důrazně žádáme všechny osoby, které navštívily v období po 1.3.2020 Itálii, aby po dobu 14 dnů nevstupovaly do budov základní školy, školní jídelny a tělocvičny.
Na základě telefonických rozhovorů s rodiči dětí, které byly na zájezdu v Itálii, bylo rodiči přislíbeno, že tyto děti zůstanou po dobu 14 dnů doma

aktualizace - 8.3.2020

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Mgr. Petr Rohlena
ředitel ZŠ Smiřice

Pondělí
02
03/2020

Jarní prázdniny

Termín: 02.03.2020 - 08.03.2020

- přejeme příjemné prožití prázdnin

Středa
26
02/2020

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

- pokyny ke sběru ZDE

Středa
26
02/2020

Předškoláček - POZASTAVENO

- pět středečních setkání, kdy se děti formou hry připravují na vstup do školy
- 26.2., 11.3., 18.3., 25.3. a 1.4., vždy od 16.00 do 17.00 hodin

Více zde

Úterý
25
02/2020

Zemědělské muzeum Praha

- exkurze 4.B a 5.B - grant

Úterý
25
02/2020

Technické muzeum - Praha

- exkurze 3.A - grant

Úterý
18
02/2020

Zkoušky nanečisto - Ma

- testování 9. ročníku

Pátek
07
02/2020

Leonardo da Vinci

- výukový program skupiny Pernštejni - v tělocvičně školy pro 5.- 9. ročník

Pondělí
03
02/2020

Pythagoriáda

Termín: 03.02.2020 - 28.02.2020

- soutěž ro 6.- 8. ročník

Pondělí
03
02/2020

Recitační soutěž

Termín: 03.02.2020 - 28.02.2020

- školní kolo pro 1. stupeň

Pátek
31
01/2020

Pololetní prázdniny

- přejeme příjemné prožití prázdnin

Středa
29
01/2020

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

- pokyny ke sběru ZDE

Středa
22
01/2020

Pythagoriáda

- matematická soutěž pro žáky 8. ročníku

Úterý
21
01/2020

Pythagoriáda

- matematická soutěž pro žáky 7. ročníku

Pondělí
20
01/2020

Pythagoriáda

- matematická soutěž pro žáky 6. ročníku

Neděle
12
01/2020

LVZ - Fit Fun hotel Harrachov

Termín: 12.01.2020 - 18.01.2020

Odjezd: v neděli 12. 1. 2020 v 14.00 hod.
Návrat: v sobotu 18. 1. 2020 kolem 12.00 hod.

Více informací ZDE

Úterý
07
01/2020

Zemědělské muzeum Praha

- exkurze 3.B, 4.B a 5.B

Středa
01
01/2020

Národní testování SCIO - 2019/20

- naši deváťáci byli opět úspěšní v národním testování SCIO - vice ZDE

Pondělí
23
12/2019

Zimní prázdniny

Termín: 23.12.2019 - 03.01.2020

- přejeme příjemné prožití prázdnin

Pátek
20
12/2019

Zpívání na schodech

- žáci školy zpívají spolužákům - 1. stupeň

Čtvrtek
19
12/2019

Numerik

- matematická soutěž pro 6. ročník

Středa
18
12/2019

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

- pokyny ke sběru ZDE

Úterý
17
12/2019

Šestajovice - RODAS

- exkurze 2.A, 2.B a 5.B do svíčkárny a čokoládovny RODAS

Čtvrtek
12
12/2019

Zemědělské muzeum Praha

- exkurze 7. ročníku

Úterý
10
12/2019

Zemědělské muzeum Praha

- exkurze 6. ročníku

Pátek
06
12/2019

Vánoční výstava

- vánoční výstava na SŠSOG Smiřice - 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B a 9. třída

Úterý
03
12/2019

Zemědělské muzeum Praha

- exkurze 8. a 9. ročníku

Úterý
03
12/2019

Dvůr Králové nad Labem

- exkurze 3.A a 4.B - Kostel sv. Jana Křtitele, Expozice vánočních ozdob v muzeu

Středa
27
11/2019

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

- pokyny ke sběru ZDE

Středa
27
11/2019

Konec platnosti loni vydaných karet Happysnack

Dobrý den,

30.11.2019 bude ukončena platnost karet Happysnack, vydaných v loňském školním roce (v září 2018).
Toto oznámení se netýká karet vydaných v letošním školním roce nebo těch, které již byly prodlouženy dobitím kreditu!
Rodiče si mohou platnost karet prodloužit projevením zájmu, tedy dobitím kreditu v min. výši 10 Kč. Bez poplatku.
Tento kredit není žádný poplatek, celá jeho výše se využije pro nákup zdravých svačinek ze školního automatu Happysnack.

Více info na webových stránkách www.happysnack.cz [1] – přímý odkaz zde [2].

Děkujeme. Kolektiv Happysnack
 

Úterý
26
11/2019

Písničkový kolotoč

- hudební program ve Dvoraně - pro 2.- 5. ročník

Úterý
26
11/2019

Rockový balíček

- hudební program ve Dvoraně - pro 6.- 9. ročník

Úterý
26
11/2019

Výroba vánočních ozdob

- exkurze 3B a 5.B do Dvora Králové n/L

Pátek
22
11/2019

Sluneční soustava

-  exkurze 5. ročníku na hvězdárnu HK

Čtvrtek
21
11/2019

Slavnostní předávání Slabikářů

- žáci 1. ročníku a jejich rodiče - od 10.00 do 11.00 hodin v Erbovním sálu

Čtvrtek
21
11/2019

Testování žáků

- testování ČŠI - 8.B

Úterý
19
11/2019

Jablíčkový den

- projektový den 2. ročníku

Pátek
15
11/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Pátek
15
11/2019

My a demokracie

- prezentace prací žáků k 30. výročí demokracie v ČR - tělocvična školy

Pátek
15
11/2019

Jablíčkový den

- projektový den 1. ročníku

Čtvrtek
14
11/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Čtvrtek
14
11/2019

Testování žáků

- testování ČŠI - 8.A

Úterý
12
11/2019

Zimní pohádka

- divadlo ve Dvoraně - pro 1. a 2. ročník

Úterý
12
11/2019

Třídní schůzky

- od 16.00 hod 1. stupeň, od 17.00 hod 2. stupeň

Pátek
08
11/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
07
11/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Čtvrtek
07
11/2019

Brno, Olomouc

Termín: 07.11.2019 - 08.11.2019

- zájezd pro zájemce z druhého stupně - Více zde

Středa
06
11/2019

STÁVKA ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL

- Z DŮVODU STÁVKY BUDE VE STŘEDU 6.11.2019 ŠKOLA UZAVŘENÁ
- školní jídelna zůstává v běžném provozu

- stanovisko Unie školských asociací ZDE
- požadavky Pedagogické komory ZDE

Úterý
05
11/2019

Testování Scio

- testování devátého ročníku - zájemci

Úterý
05
11/2019

Sběr kaštanů a žaludů

- od 7.00 do 7.40 hodin na školním pozemku
- POSLEDNÍ SBĚR

Úterý
05
11/2019

KDO, když ne my, KDY když ne teď

- exkurze 4.B do muzea HK

Úterý
05
11/2019

Knihovna Smiřice

- exkurze 2.A do Městké knihovny Smiřice

Čtvrtek
31
10/2019

Ředitelské volno

Termín: 31.10.2019 - 01.11.2019

.

Úterý
29
10/2019

Podzimní prázdniny

Termín: 29.10.2019 - 30.10.2019

- přejeme příjemné prožití prázdnin

Pátek
25
10/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Pátek
25
10/2019

Úřad práce HK

- beseda k volbě povolání - 9. ročník

Čtvrtek
24
10/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Čtvrtek
24
10/2019

Schůzka se zástupci SŠ

- beseda pro rodiče a žáky 9. (8.) ročníku k volbě povolání se zástupci středních škol
- ve škole od 17.00 hodin

Středa
23
10/2019

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

- pokyny ke sběru ZDE

Úterý
22
10/2019

Sběr kaštanů a žaludů

- školní pozemek 7.00 - 7.40 hod
- každé úterý až do 5.11.2019 (29.10. se sběr nekoná)

Pátek
18
10/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
17
10/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Úterý
15
10/2019

Sběr kaštanů a žaludů

- školní pozemek 7.00 - 7.40 hod
- každé úterý až do odvolání

Pátek
11
10/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Pátek
11
10/2019

Založení ČSR

- divadlo v tělocvičně školy - pro 5.- 9. ročník

Čtvrtek
10
10/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Úterý
08
10/2019

Fotografování jednotlivců

- pro 2.- 5. ročník

Úterý
08
10/2019

Sběr kaštanů a žaludů

- školní pozemek 7.00 - 7.40 hod
- každé úterý až do odvolání

Pátek
04
10/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
03
10/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Úterý
01
10/2019

Sběr kaštanů a žaludů

- školní pozemek 7.00 - 7.40 hod
- každé úterý až do odvolání

Pátek
27
09/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
26
09/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Čtvrtek
26
09/2019

Kaple Smiřice

- exkurze 3. ročníku

Středa
25
09/2019

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

- pokyny ke sběru ZDE

Úterý
24
09/2019

Třídní schůzky - 1. a 6. ročník

- od 17.00 hodin v učebnách daných tříd

Pátek
20
09/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
19
09/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Úterý
17
09/2019

Beseda se starostou

- beseda pro 3. ročník - MěÚ Smiřice

Pátek
13
09/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
12
09/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Úterý
10
09/2019

Fotografování do novin

- fotografování 1. ročníku

Pátek
06
09/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 3. ročník

Čtvrtek
05
09/2019

Plavání - Dobruška

- plavecký výcvik pro 2. ročník

Pondělí
02
09/2019

Zahájení školního roku 2019/2020

- v pondělí 2.9.2019

Pondělí
02
09/2019

Postupně aktualizujeme stránky pro nový školní rok

- děkujeme za trpělivost a pochopení

Pondělí
02
09/2019

Na stránky byly přidány aktuální rozvrhy tříd

- rozvrhy pro š.r. 2019/20 jsou aktuální

Pondělí
01
07/2019

Hlavní prázdniny

Termín: 01.07.2019 - 31.08.2019

- přejeme příjemné prožití prázdnin

Pátek
28
06/2019

Vydání vysvědčení

- nezapomeňte s sebou desky !

Pátek
21
6/2019

Vlastivědná procházka po okolí Smiřic

- školní výlet 8. ročníku

Čtvrtek
20
06/2019

ZOO Dvůr Králové

- exkurze do ZOO Dvůr Králové - pro 7. ročník

Čtvrtek
20
06/2019

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

- čtvrtek 20.6. od 16.00 hodin v budově 1. stupně

Čtvrtek
20
06/2019

Besídka

- besídka 2.A - od 16.00 do 17.00 hod

Středa
19
06/2019

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

Úterý
18
06/2019

FAJNPARK - Chlumec

- školní výlet 7. ročníku - FAJNPARK

Úterý
18
06/2019

Pardubice, Parník Arnošt

- školní výlet 1.B, 2.A a 3.B

Čtvrtek
13
06/2019

Policie ČR

- beseda s policií - pro 1. a 2. ročník

Úterý
11
06/2019

Den, kdy se mi změnil život

- návštěva Lidic - výukový program pro 9. ročník

Úterý
11
06/2019

Jak se žilo služebnictvu

- Kačina - výukový program pro 7. ročník

Pondělí
10
06/2019

Škola v přírodě - Pecka

Termín: 10.06.2019 - 14.06.2019

- škola v přírodě - pro 4.A a 5.B

Čtvrtek
06
06/2019

Jak se žilo služebnictvu

- Kačina - výukový program pro 8. ročník

Čtvrtek
06
06/2019

Křižovatky čs. státnosti

- památník Vítkov - výukový program pro 9. ročník

Čtvrtek
06
06/2019

Hudební hodina netradičně

- návštěva kaple Smiřice - pro 3. ročník

Úterý
04
06/2019

Přírodovědný den

- den plný přírodovědných soutěží - pro 4. ročník pořádá přírodovědný kroužek ANAX

Pondělí
03
06/2019

Planeta Země 3000 - Kolumbie

- videopřednáška v kině Centrál v HK - pro 2. stupeň
- další z poutavých přednášek od Planeta Země 3000

Pátek
31
05/2019

Děti v moři hudby

- návštěva koncertu Filharmonie HK - pro 4.B a 5.A

Pátek
31
05/2019

Rytířské hradiště - Hradec Králové

- oslava Dne dětí - pro 1.B a 2.B

Středa
29
05/2019

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

Středa
29
05/2019

Sedmihorky

Termín: 29.05.2019 - 31.05.2019

- školní výlet 9. ročníku

Úterý
28
05/2019

Pythagoriáda

- okresní kolo na ZŠ M.Horákové v HK - pro postupující žáky 6. a 7. ročníku

Úterý
28
05/2019

Česká Skalice, Ratibořice, Babiččino údolí

- školní výlet 5.A

Pondělí
27
05/2019

Pythagoriáda

- okresní kolo na ZŠ M.Horákové v HK - pro postupující žáky 5. a 8. ročníku

Pondělí
27
05/2019

Ekologicko-terénní cvičení

Termín: 27.05.2019 - 31.05.2019

- ekologický výukový program v Horním Maršově - pro 6. ročník

Pondělí
27
05/2019

Škola v přírodě - Olešnice v O.h.

Termín: 27.05.2019 - 31.05.2019

- škola v přírodě - 1.A a 3.A

Čtvrtek
23
05/2019

Přírodovědný den pro 4. ročník

- z důvodu špatného počasí odloženo na červen

Středa
22
05/2019

Poznávání rostlin

- školní kolo soutěže pro 2. stupeň - od 14.00 hod na školním pozemku

Úterý
21
05/2019

Vojákem v josefovské pevnosti

- exkurze 5.A do Pevnosti Josefov

Úterý
21
5/2019

ZOO Dvůr Králové n/L

- školní výlet 8. ročníku

Pondělí
20
05/2019

Termín pro školní výlety

Termín: 20.05.2019 - 31.05.2019

 - pouze pro 2. stupeň

Pondělí
20
05/2019

9.B odpadá Vch

- v pondělí odpadá Vch 9.B - lístečky ZDE

Středa
15
05/2019

Sever Čech a Drážďany

Termín: 15.05.2019 - 17.05.2019

- exkurze pro zájemce z řad druhého stupně - Více zde

Úterý
14
05/2019

Zubní prevence

- přednáška pro 1. a 2. ročník

Pondělí
13
05/2019

Přijímací zkoušky na SŠ

Termín: 13.05.2019 - 14.05.2019

- NÁHRADNÍ TERMÍN - 13. a 14.5.2019

Pondělí
13
05/2019

Scio - testování

- testování 8. ročníku - více zde

Pondělí
13
05/2019

Poznávání živočichů

- školní kolo soutěže pro 2. stupeň - od 13.30 hod v učebně přírodopisu

Pátek
10
05/2019

Den matek

- besídka třídy 3.B
- 15.00 - 16.00 hod v učebně

Úterý
07
05/2019

Fotografování třídních kolektivů

- na školním pozemku - Prestigephoto

Pondělí
06
05/2019

Kupecké počty

- Kutná Hora - výukový program pro 7. ročník

Čtvrtek
02
05/2019

Jak se staví hrad

- Litice nad Orlicí - školní výlet 6. ročníku

Úterý
30
04/2019

Zahrada léčivých rostlin

- exkurze 5.A do HK

Středa
24
04/2019

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

Středa
24
04/2019

Soutěž v anglickém jazyce

- školní kolo soutěže pro 1. stupeň

Úterý
23
04/2019

Velikonoční Veselý Kopec

- Hlinsko - výukový program pro 1.- 3. ročník

Pondělí
22
04/2019

Velikonoční pondělí

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem v roce.
Více zde

Čtvrtek
18
04/2019

Velikonoční prázdniny

Termín: 18.04.2019 - 19.04.2019

- přejeme příjemné prožití prázdnin

Středa
17
04/2019

Velikonoční dílna

- výtvarná dílna pro 1.- 3. ročník

Úterý
16
04/2019

Přijímací zkoušky na SŠ

Termín: 16.04.2019 - 17.04.2019

- na šestiletá a osmiletá gymnázia - 16. a 17.4.2019

Úterý
16
04/2019

Třídní schůzky

- od 16.00 hod 1. stupeň, od 17.00 hod 2. stupeň

Pondělí
15
04/2019

Přijímací zkoušky na SŠ

- na čtyřleté obory - (12.4. - již proběhlo) a 15.4.2019

- výuka 9. ročníku je zrušena

Pátek
12
04/2019

Přijímací zkoušky na SŠ

- na čtyřleté obory - 12. a 15.4.2019

- výuka 9. ročníku je zrušena

Čtvrtek
11
04/2019

Den, kdy se mi změnil život

- návštěva Lidic - výukový program pro 8. ročník

Středa
10
04/2019

Smiřický slavík

- školní kolo pěvecké soutěže - pro 1. stupeň

Pondělí
08
04/2019

Pythagoriáda

Termín: 08.04.2019 - 10.04.2019

- školní kolo matematické soutěže pro 6.- 8. ročník (8.4. - 6. ročník; 9.4. - 7. ročník; 10.4. - 8. ročník)

Pátek
05
04/2019

Zápis do 1. ročníku

Více zde

Čtvrtek
04
04/2019

Knihovna Smiřice

- exkurze 3.A do knihovny

Středa
03
04/2019

Zkoušky nanečisto - Ma

- přijímačky nanečisto - pro 8. ročník

Úterý
02
04/2019

Cermat - matematika

- testování 7. ročníku

Úterý
02
04/2019

Knihovna Smiřice

- exkurze 3.B do knihovny

Pondělí
01
04/2019

Pracovně výtvarná soutěž

- soutěž pro 1. stupeň
- proběhne v dubnu

Středa
27
03/2019

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

Úterý
26
03/2019

Knihovna Smiřice

- exkurze 2.A

Pondělí
25
03/2019

Matematický klokan

Termín: 25.03.2019 - 28.03.2019

- soutěž pro 2. stupeň (25.3. - 6. ročník; 26.3. - 7. ročník; 27.3. - 8. ročník; 28.3. - 9. ročník)
 

Pondělí
25
03/2019

Ekologicko-terénní cvičení

Termín: 25.03.2019 - 29.03.2019

- ekologický výukový program v Horním Maršově - pro 2.B a 4.B

Čtvrtek
21
03/2019

Knihovna Smiřice

- exkurze 2.B

Úterý
19
03/2019

Výsadba aleje ovocných stromů na Stezce k udržitelnosti Na Plivátkách

Termín: 19.03.2019 - 20.03.2019

- v rámci spolupráce s ČSOP Smiřice žáci školy pomáhají nejen s výsadbou aleje

Pondělí
18
03/2019

Naše planeta Země

- exkurze 8. tř. a 9.A - Hvězdárna HK

Pátek
15
03/2019

Den otevřených dveří

- 1.- 3. ročník - v 7.50 - 9.30 hodin

Úterý
12
03/2019

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

- výukový program pro 2. stupeň - Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

Čtvrtek
07
03/2019

Beseda v knihovně

- beseda ve smiřické knihovně - pro žáky 5.A

Čtvrtek
07
03/2019

Naše planeta Země - ZRUŠENO PRO NEZÁJEM ČÁSTI ŽÁKŮ 9.B !!!

- Hvězdárna HK - výukový program pro 9. ročník

Středa
06
03/2019

Předškoláček

- pět středečních setkání, kdy se děti formou hry připravují na vstup do školy
- 6.3., 13.3., 20.3., 27.3. a 3.4., vždy od 16.00 do 17.00 hodin

Více zde

Úterý
05
03/2019

Recitační soutěž

- okresní kolo v HK - pro postupující u 1. stupně

Pondělí
04
03/2019

Čas proměn / Na startu mužnosti

- přednáška pro 7. ročník

Pondělí
25
02/2019

Jarní prázdniny

Termín: 25.02.2019 - 03.03.2019

- přejeme příjemné prožití prázdnin

Pátek
22
02/2019

Romeo a Julie

- představení v Klicperově divadle v HK - pro 8. a 9. ročník

Čtvrtek
21
02/2019

Pomerančový den

- projektové vyučování pro žáky 1.- 3. ročníku

Středa
20
02/2019

Zkoušky nanečisto - Ma

- přijímačky nanečisto - pro 9. ročník

Středa
20
02/2019

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

Úterý
19
02/2019

Archa Noemova

- Národní muzeum Praha - výukový program pro 4.B a 5.A

Středa
13
02/2019

Recitační soutěž

- školní kolo pro 1.- 5. ročník

Pondělí
11
02/2019

America with Neil

- výukový program v anglickém jazyce - pro 6.- 9. ročník v tělocvičně školy

Pátek
01
02/2019

Pololetní prázdniny

- přejeme příjemné prožití prázdnin

Čtvrtek
31
01/2019

Vydání pololetního vysvědčení

- výpis vysvědčení
- odpolední vyučování odpadá

Úterý
29
01/2019

Čj - zkoušky nanečisto

- přijímačky nanečisto - pro 9.A

Středa
23
01/2019

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

Úterý
22
01/2019

Čj - zkoušky nanečisto

- přijímačky nanečisto - pro 9.B

Pátek
18
01/2019

Zkoušky nanečisto - Čj

- přijímačky nanečisto 8. ročník - český jazyk

Pondělí
14
01/2019

Národní testování SCIO - 2018/19

- naši deváťáci dosáhli vynikajících výsledků - více zde

Středa
09
01/2019

Sběr papíru

- přístřešek nebo kontejner na školním dvoře

Neděle
06
01/2019

LVZ - Harrachov

Lyžařský výcvikový zájezd pro zájemce z druhého stupně.

Čtvrtek
03
01/2019

Ředitelské volno

Termín: 03.01.2019 - 04.01.2019

- oprava podlahy ve školní kuchyni - JÍDELNA NEVAŘÍ!

Nové články


Zimní přikrmování ptáků
Zimní přikrmování ptáků

Dnes se do přikrmování ptáků na školním pozemku zapojily také děti ze školní družiny.

13.01.2021


Školní pozemek
Školní pozemek

Co tu vlastně všechno máme?

11.12.2020


Třídní kolektivy - 2019 / 2020
Třídní kolektivy - 2019 / 2020

Třídní kolektivy v září 2020

06.12.2020


Smiřice berou škole jednu z jejich předností
Smiřice berou škole jednu z jejich předností

Tou je podstatná část školního pozemku, který již spoustu let slouží výuce.

20.10.2020


Netradiční návštěva
Netradiční návštěva

Sice malá, ale potěšila.

09.10.2020


Kontakty

Po telefonu
E-mailem
© ZŠ Smiřice | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) | Prohlášení o přístupnosti

seo&grafika: Studio Kružítko | engine: SpeedWeb